Stop onderaanneming na onderaanneming, stop oneerlijke concurrentie

Maandag voert ABVV bewustmakings- en informatiecampagnes rond sociale dumping. Deze vorm van oneerlijke concurrentie is een plaag voor vele sectoren en voornamelijk voor de bouwsector. Dit jaar leggen we de nadruk op de onderaannemingsketen. 

Onderaanneming, niet ondergewaardeerd

Meer en meer Belgische werkgevers maken misbruik van een onderaanneming, ze doen daarbij beroep op buitenlandse bedrijven die werknemers op onze werven tewerkstellen. Andere bedrijven richten zich meteen op postbusfirma’s uit Oost-Europese landen, en stellen die werknemers te werk. Nog anderen maken gebruik van schijnzelfstandigen of zijn snel failliet. In elke situatie zijn de contracten zo opgesteld dat enkel de onderaannemer aansprakelijk is en niet de hele onderneming.

Wanneer een werknemer het slachtoffer is van misbruik, van het niet naleven van de regels inzake rusttijden, arbeidstijden of arbeidsvoorwaarden, heeft hij slechts één mogelijkheid : zijn werkgever aanklagen. Als hij daar de moed voor vindt, want de werkgever maakt deel uit van een eindeloze keten van ondernemingen. Net daarom is het noodzakelijk dat het aantal schakels beperkt wordt en dat ALLE deelnemers aan onderaanneming medeverantwoordelijk zijn. Wij eisen een gemeenschappelijke aansprakelijkheid voor de gehele onderaannemingsketen. Er moet een einde komen aan de beperkte aansprakelijkheid van het bouwbedrijf ten opzichte van de bouwarbeiders. Deze beperking versplintert de syndicale daadkracht en draagt bij tot het isolement en de onzekerheid van de werknemers. 

Actie voor het gerechtsgebouw van Charleroi

Dit jaar voorzien we meerdere acties te Charleroi, maar de meest symbolische is deze voor het gerechtsgebouw. Meerdere dossiers zijn immers lopende na het overlijden van 6 gedetacheerde werknemers, in Antwerpen en Charleroi. In beide gevallen, gaat het over een trieste illustratie van wat we veroordelen: de druk op de werknemers neemt toe als er meerdere onderaannemers actief zijn, om dan nog maar te zwijgen over de taalbarrière. Deze actie zal gevolgd worden door een andere,  op een werf die we voorlopig nog geheim houden. 

Folders in meerdere talen zullen uitgedeeld worden onder gedetacheerde werknemers om hen te informeren over hun rechten. Later op de dag, zal een syndicale delegatie ontvangen worden door Pierre-Yves Dermagne Minister van Economie en Werk, om hem eraan te herinneren dat de strijd tegen sociale dumping een van de prioriteiten is in het regeerakkoord. 

ABVV Bouw eist dat we naar een hogere versnelling gaan. De coronacrisis heeft een beperkte impact gehad op het werk in de bouw en de cijfers van sociale dumping laten zelfs een daling zien, maar laat je niet misleiden: net voor de crisis was 30 % van de werknemers in de bouw, op Belgisch grondgebied,  een gedetacheerde werknemer. Geen twijfel mogelijk dat dit percentage snel terug de hoogte in gaat, zeker als we de toekomstige vraag naar arbeid meerekenen. Sociale dumping vernietigt kwalitatief werk en creëert oneerlijke concurrentie en verhoogt het risico op ernstige ongevallen op bouwwerven aanzienlijk. Het wordt tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en dit serieus aanpakt.