Bouwsector verwelkomt asielzoekers via samenwerkingsakkoord

Onze arbeidsmarkt kampt met een bijzonder grote arbeidskrapte. Reeds voor corona was het vinden van geschikt personeel één van de grootste uitdagingen voor ondernemers. Die situatie is er ondertussen niet beter op geworden. Dat geldt in het bijzonder voor de bouwsector, die voor ongeziene uitdagingen staat.

Om het hoofd te bieden aan de vele heropbouw- en renovatie-ambities zijn zo’n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig en wel onmiddellijk. De instroom naar de sector is echter te beperkt. Om dit te verhelpen, lanceerde de bouwsector onlangs een grootschalige imagocampagne “De Bouw Kijkt Verder”.

Verder kan het integreren van asielzoekers voor een tewerkstelling in de bouwsector ook helpen. Daarom sloten de sociale partners van de bouwsector, Fedasil en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een samenwerkingsakkoord af. Op deze manier kunnen asielzoekers eveneens ingeschakeld worden in de bouw en wordt de instroom van nieuwe arbeidskrachten bevorderd.

Deze nieuwe samenwerking werd voorgesteld op een bouwplaats van onderneming Louis De Waele, dat zal fungeren als eerste pilootproject. Het doel is om soortgelijke pilootprojecten tevens te realiseren in de andere gewesten.

Als ABVV Bouw zullen wij ervoor zorgen dat deze werknemers toegang krijgen tot de nodige opleiding en dat zij kunnen werken in optimale veiligheids- en arbeidsomstandigheden. Wij herinneren eraan dat ABVV Bouw onlangs de verplichting verwezenlijkt heeft van een veiligheidsopleiding voor alle nieuwkomers in onze sector, maar ook de aanwezigheid op de werf van een persoon voor elke aannemer die één van de drie landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of Engels spreekt. Bovendien is de overeenstemming van dit nieuwe rechtskader een volgende stap in onze strijd om de uitbuiting van de kwetsbare werknemers te voorkomen.