Eindelijk akkoord in de dienstencheques

Na tien maanden (!) strijden is het eindelijk zover: er is een akkoord over de lonen, de verplaatsingskosten en de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen. Hoewel deze werkneemsters het ontwerpakkoord goedkeurden, waarschuwen ze dat dit slechts een eerste stap is in de verbetering van hun statuut. 

Tien maanden? Niet normaal! 

Dat werkneemsters in een precaire situatie zo lang hebben moeten wachten op een akkoord is niet normaal! Dit akkoord is echter slechts een eerste stap richting betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor de 150.000 huishoudhulpen. 

Het akkoord 

Dit kunnen de huishoudhulpen verwachten: vanaf juni 2022 is er een stijging van hun loon (0,4 %) en van hun verplaatsingsvergoedingen, er is ook een aanpassing van het aantal gewerkte dagen om recht te hebben op een eindejaarspremie en er is de invoering van een sectorale anciënniteit, van een telefonisch permanentiesysteem (vanaf 2023) en van aanmoedigingspremies voor tijdskrediet voor de zorg van een kind jonger dan 8 jaar. 

Strijd loont! 

De vastberadenheid van de huishoudhulpen en hun ‘schuimacties’ (www.degroteschoonmaak.net) hebben dus geloond en de sector en de werkneemsters in de schijnwerpers gezet! De loonnormwet heeft de onderhandelingen in deze sector echter in een carcan geplaatst. De maximale loonnorm van 0,4 % laat niet toe om deftige loonsverhogingen te onderhandelen, waardoor de huishoudhulpen aan de rand van de armoede blijven bengelen. 

Onze huishoudhulpen verdienen meer respect en deftige loon- en arbeidsvoorwaarden. En o.a. daarvoor zullen we blijven strijden, want één ding is met zekerheid gebleken bij deze onderhandelingen: strijd loont!