Chaos op luchthavens toont dat “essentiële” werknemers van de pandemie erkenning verdienen

Nu het vakantieseizoen is begonnen, is het werktempo op de luchthavens duidelijk gestegen. De Belgische luchthavens liepen spectaculair vol, maar ook in vele andere landen, zoals Duitsland en Nederland, was het enorm druk met wachtrijen van 3 uur en vertraagde of zelfs geannuleerde vluchten tot gevolg...

Deze situatie staat in schril contrast met de periode tijdens de pandemie. Luchthavens leken spooksteden, vliegtuigen werden aan de grond gehouden en luchtvaartmaatschappijen waren wanhopig om geld te besparen en konden gebruikmaken van steunmaatregelen zoals tijdskrediet, tijdelijke werkloosheid, ... of personeel werd gewoon ontslagen.

Explosieve cocktail

De lockdowns veranderden de manier waarop regeringen en de samenleving naar de zogenaamde "onmisbare" arbeiders keken. Maar helaas zijn de beloften van opwaardering nog niet in daden omgezet. Met name de schoonmaak- en bewakingssector worden niet naar waarde geschat, waardoor er een tekort aan arbeidskrachten is. Die tekorten zijn al langer gekend, in 2018 al meldden werknemersvertegenwoordigers, winkelstewards en leden van de ondernemingsraad dat het tekort en het verloop aan arbeidskrachten een dringend probleem vormden. De bedrijven waren niet in staat om voldoende werkkrachten aan te werven. Daarom heeft de vakbondsfederatie van werknemers in de dienstensector, UNI Europa, de afgelopen twee en een half jaar met steun van de EU een project uitgevoerd, RETAIN, over tekorten aan arbeidskrachten, behoud en verloop in de schoonmaak- en beveiligingssector.

Deze plotselinge opleving van de bedrijvigheid, gecombineerd met een tekort aan arbeidskrachten en onwaardige arbeidsvoorwaarden en lonen voor werknemers die als "onmisbaar" worden beschouwd, is de perfecte cocktail om de vakantie te bederven.

De oplossing is respect

Uit een studie (uitgevoerd door Social Europe) is gebleken dat het gebrek aan personeel het bestaande personeel onder druk zet, wat voor de sector een vicieuze cirkel is. De werknemers zijn de eersten die door het tekort worden getroffen: stress, uitputting en arbeidsongevallen zijn de gevolgen van het gebrek aan personeel. Dit maakt de sector minder aantrekkelijk en verergert dus de situatie.

Hoewel het tekort aan arbeidskrachten schadelijk is, is het ook een kans voor de werknemers. Om deze spiraal te doorbreken, zijn er oplossingen: verbetering van de arbeidsomstandigheden en de lonen van de werknemers in de sector. Ze moeten zelf kunnen onderhandelen over hun loonsverhogingen, zo kunnen ze ook nieuw personeel aantrekken.

Als de situatie op de luchthavens voor iedereen aanvaardbaar is, zowel voor passagiers als voor werknemers, dan zullen de fouten uit het verleden zich niet herhalen. Pas als er respect is voor de werknemers, dan zal de chaos op de luchthavens verdwijnen.

 

Dit artikel is een samenvatting van de situatie op de luchthavens in Europa, geanalyseerd door Mark Bergfeld van de UNI-federatie, waarvan de AC lid is. Lees verder: Chaos op luchthavens: beveiligers en schoonmakers nog steeds noodzakelijk - Mark Bergfeld (socialeurope.eu)