Verlies je premie niet uit het oog!

Uitzendkrachten hebben net als hun collega's in vast dienstverband ook recht op een eindejaarspremie. Maar daarvoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

In december krijgen uitzendkrachten die recht hebben op een premie een formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Voor een snelle uitbetaling van je eindejaarspremie, breng je formulier van het Sociaal Fonds naar je lokale ABVV-kantoor of bezorg je het aan je delegee. Bovendien heb je als ABVV-lid ook recht op een syndicale premie!

1. Wanneer krijg je een eindejaarspremie?

In december kan je reeds een eindejaarspremie of “dertiende maand” ontvangen op voorwaarde dat:

  • je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (of 78 dagen in een zesdagenweek);
  • in de periode tussen 1 juli van het voorbije jaar en 30 juni van het lopende jaar (ook wel de referteperiode genoemd).

Let op: als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd aangeworven als vaste werknemer, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

2. Welke dagen komen in aanmerking voor je eindejaarspremie?

Alle werkdagen tellen mee, maar ook enkele afwezigheidsdagen, met name:

  • ziektedagen waarvoor je een gewaarborgd loon kreeg
  • afwezigheidsdagen door een arbeidsongeval
  • tijdelijke werkloosheid (Opgelet: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht komt niet in aanmerking, behalve in het geval van tijdelijke werkloosheid door corona vanaf het premiejaar 2022 voor uitzendkrachten die tenminste 45 dagen hebben gewerkt die onderworpen zijn aan de RSZ en in totaal tenminste 65 dagen of 494 uren hebben.)
  • betaalde feestdagen

Let op: dagen uitzendwerk als jobstudent worden niet meegeteld. Maximaal 5 dagen economische werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld.

3. Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De bruto-eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt in de referteperiode. Van dat bedrag wordt 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid en 23,22% voor de bedrijfsvoorheffing. De netto-eindejaarspremie bedraagt dus nog ongeveer 63% van de brutopremie. Je krijgt een premiedocument waarop je de hele berekening terugvindt.

4.  Hoe krijg je de eindejaarspremie te pakken?

Als je aan de zoals hierboven beschreven voorwaarden voldoet, krijg je in december automatisch een formulier toegestuurd van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Met het ondertekend document ga je zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnd ABVV-kantoor of je delegee. Dat heeft het voordeel dat de betaling zeer snel gebeurt.

5. Wanneer krijg je een syndicale premie?

Als je lid bent van de vakbond en recht hebt op een eindejaarspremie, heb je eveneens recht op een syndicale premie van 112 euro. De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald. Je moet hiervoor wel je formulier van het sociaal fonds aan het ABVV overhandigen.

Meer informatie

Download de poster over de eindejaarspremie voor uitzendkrachten.

Ook als uitzendkracht kun je rekenen op het ABVV
Onze vakbondskantoren en onze afgevaardigden staan voor je klaar. Uitzendkrachten hebben het recht om behandeld te worden als volwaardige werknemers, net zoals iedereen. Het komt erop aan dat je weet waar je recht op hebt.