“De werkgever mag niet bezuinigen op de investeringen in gezondheid en veiligheid”

Voor het ABVV Scheikunde – Petroleum is het gezondheidstoezicht een absolute prioriteit. En dat is niet zonder reden. In de twee betreffende sectoren worden immers heel wat werknemers blootgesteld aan fysische, chemische of biologische agentia die rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Vandaar het belang van een regelmatig toezicht op hun gezondheid en dat hun hele leven lang. Bij GSK, een multinational van de farmaceutische industrie, waken Florian Thiron en zijn kameraden van de delegatie van het ABVV Scheikunde erover dat er middelen worden voorzien om de gezondheid van de werknemers te beschermen.

Ben je tevreden over de maatregelen die worden genomen om de gezondheid van de werknemers van GSK te beschermen?

Florian: Bij GSK maken de delegatie en de directie al jaren werk van deze materie en dat werpt zijn vruchten af. Als er in het bedrijf een probleem opduikt, komen we in de afdeling tussen om de veiligheid te waarborgen. Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval in de kleine en middelgrote ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging. Nu ben ik me ervan bewust dat er altijd zaken voor verbetering vatbaar zijn. Enkele jaren geleden overleed een werknemer jammer genoeg op zijn werkplek. Dat was een groot trauma.

Wat hebben jullie gedaan om de risicofactor bij GSK te verminderen?

Wij zijn met bijna 9000 werknemers in de vestiging van GSK en elke werknemer wordt blootgesteld aan verschillende stoffen, verschillende risico’s. Er moet een risicoanalyse worden gemaakt voor elk van hen, voor elke uitrusting en elk chemisch product. Zodra je een taak uitvoert, heb je een daaraan gelinkte risicoanalyse. Als ik morgen bij een machine aankom, heb ik een fiche met de risico’s (dampontwikkeling, elektrisch risico, mechanisch risico, …). Je kan alles zien: ergonomie, gebruikte producten, reinigingsproducten. En de PBM (de persoonlijke beschermingsmiddelen) en de CBM (collectieve beschermingsmiddelen) worden navenant ter beschikking gesteld. Elk jaar wordt de analyse opnieuw gemaakt om na te kijken of er geen nieuwe producten of evoluties zijn in het proces.

We voeren ongeveer 200 veiligheidsbezoeken per jaar uit met een verantwoordelijke voor milieu, hygiëne en veiligheid en met de arbeidsarts. Het is belangrijk om zowel de dag- als de nachtploegen een bezoek te brengen want de problemen zijn er verschillend. ‘s Nachts krijgen de werknemers meer te maken met vermoeidheid en zijn ze vaker alleen.

Wat doen jullie om het overzicht te bewaren over de verschillende profielen van blootstelling?

We beschikken over een centraal bestand waarin alle geïnventariseerde gegevens zijn opgenomen. Elke maand nemen we het bestand van de vorige maand erbij om te bekijken of er rekening werd gehouden met alle klachten en om te zien of ze werden opgelost. Dankzij deze maandelijkse opvolging kunnen we onszelf constant verbeteren.

Zonder de risico’s over het hoofd te zien die onbelangrijk kunnen lijken maar waarvoor waakzaamheid is geboden?

Absoluut. Niet alleen gevaarlijke chemische stoffen kunnen een ongeval veroorzaken, maar ook een gladde deurklink, een kapotte lamp of een slecht geplaatst zebrapad. We moeten het kleinste risico opnemen. Daarom moet zelfs het minste gevaar worden aangegeven. Dit gaat vervolgens naar de dienst MHV (milieu, hygiëne, veiligheid) om behandeld te worden. Gaat het om een groot probleem, dan wordt het besproken in het CPBW.

Welk type werknemer is het meest blootgesteld aan risico’s?

Er is een groter risico voor de werknemers van externe firma’s. Ze zijn slechts kort aanwezig in het bedrijf en zijn dus niet gedrild zoals de werknemers van GSK. Daarom moeten de werknemers van onderaannemende bedrijven, om op de site te kunnen werken, een test afleggen nadat ze eerst het beleid van GSK hebben bestudeerd. Deze test is trouwens beschikbaar in alle talen: Arabisch, Pools, …

De gevolgen van een blootstelling aan bepaalde producten gedurende een hele loopbaan stoppen niet op het moment dat de werknemer met pensioen gaat. Bestaat er een systeem van gezondheidstoezicht?

Zodra de werknemers met pensioen zijn, kunnen ze op vrijwillige basis worden gevolgd door de arbeidsarts. Ze kunnen zo een afspraak maken met de arts van GSK tot 5 jaar na hun pensioen. Dat geldt ook voor een werknemer die met SWT gaat of die werd ontslagen. Nog vóór het medisch toezicht, moet er vooral geïnvesteerd worden in preventie gedurende de hele loopbaan.

Hebben jullie advies voor de andere afgevaardigden op het vlak van gezondheid en veiligheid?

Aarzel zeker niet om het advies in te winnen van een deskundige van buiten het bedrijf, want je merkt bepaalde problemen niet altijd op. Als afgevaardigden zijn we de nummer 1 om zaken te verbeteren, om de werknemers te sensibiliseren. In de verschillende afdelingen hebben we tussenpersonen die sensibiliseren, de procedures invoeren en op de werknemers afstappen om hen te vragen of ze ideeën hebben voor verbeteringen. Je moet de werknemers niets opdringen. Wat telt is hen erbij te betrekken.