Nieuw re-integratiebeleid voor langdurig zieken

burnout
De regering heeft een nieuw re-integratiebeleid voor arbeidsongeschikte werknemers goedgekeurd. Op die manier wil minister De Block besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.

Hoe ziet de nieuwe procedure er uit?

We vroegen het aan Hanne Sanders en Philippe Vigneron, medewerkers van de studiedienst van de Algemene Centrale – ABVV, gespecialiseerd in welzijn en preventie.

Wie beschouwt men als langdurig zieke? 

Hanne: De nieuwe procedure is van toepassing op werknemers die al twee maanden thuis zijn wegens ziekte. De regeling is niet van toepassing op werknemers die het slachtoffer waren van een arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte hebben.

Wie zet de procedure tot re-integratie in gang?

Philippe: Na twee maanden zal de mutualiteit je een vragenlijst opsturen. Op basis van die vragenlijst zal de mutualiteit beslissen of je in aanmerking komt voor re-integratie. Na 4 maanden ziekte kan ook de werkgever een traject opstarten.

Hanne: Wil je als zieke werknemer zelf terug aan de slag (eventueel in een aangepaste job)? Dan heb je ook het recht om zelf de re-integratie aan te vragen.  

Wat gebeurt er eens de procedure in gang gezet is?

Philippe: De zieke werknemer zal uitgenodigd worden bij de arbeidsgeneesheer voor een gesprek en een medisch onderzoek. De arbeidsgeneesheer zal daarbij in de eerste plaats nagaan er tijdelijk of definitief aangepast werk voor jou mogelijk is.

Aangepast werk, wat bedoelt men daar mee?

Hanne: Aangepast werk wil zeggen dat er wijzigingen worden aangebracht aan je huidige functie ( deeltijds werken, wijziging van de taken, …) of  dat je een andere job binnen het bedrijf uitoefent die wel nog haalbaar is.

Philippe: Bijvoorbeeld een bouwvakker met een kapotte rug die niet langer op de werf werkt maar als planner. Alleen vrezen we dat in de realiteit weinig werkgevers bereid zullen zijn om daar over na te denken.

Welke rol is weggelegd voor de werkgever?

Hanne: De werkgever is degene die zal beslissen of aangepast werk mogelijk is. Hij moet daarvoor een re-integratieplan opstellen. Maar hij kan dit ook weigeren omdat hij vindt dat aangepast werk onmogelijk is. De werkgever speelt dus een erg belangrijke rol in deze procedure.

Heeft de werknemer zelf nog iets te zeggen?

Philippe: Als het traject wordt opgestart door de mutualiteit of de werkgever dan is de werknemer verplicht hier aan mee te werken. Er zijn een aantal beroepsprocedures voorzien als je het niet eens bent met de beslissingen die genomen worden.

Heb je nog een laatste tip voor werknemers die te maken krijgen met deze nieuwe procedure?

Hanne: De procedure is erg ingewikkeld. Ik raad iedereen dus aan om zich te laten bijstaan door zijn vakbond. Dat is je recht.