Stop Sociale Dumping

dumping

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn. Niemand. We willen kordate maatregelen. Van de Belgische regering en van de Europese Unie. Dit moet stoppen.

Het probleem is niet dat buitenlandse werknemers bij ons komen werken. Het probleem is dat de rechten van deze werknemers massaal omzeild en fors met de voeten getreden worden. De uitbuiting is enorm: de wettelijk bepaalde lonen worden niet betaald, laat staan de overuren en de sociale bijdragen, de buitenlandse werknemers moeten ongebreideld overuren kloppen en leven in mensonwaardige omstandigheden. Dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen.

  • Sociale dumping is onmenselijk voor de uitgebuite werknemers
  • is oneerlijke concurrentie voor werknemers en werkgevers die de regels wél volgen
  • kost duizenden jobs en bedreigt hele sectoren
  • betekent een pak minder opbrengsten voor de sociale zekerheid

Europa is niet het wilde westen. Er bestaat heel wat wetgeving ter zake. Maar die regels zijn vaag en daarom blijft sociale dumping in de grijze zone onbestraft. En de regels staan in functie van de vrije markt, van de concurrentie, van het winstbejag. Europa is dus medeplichtig aan deze wantoestanden. Toch ligt de oplossing in méér Europa.

Onze eisen:
  • Verscherp de wetgeving en versterk de inspectiediensten.
  • Voor iedereen dezelfde degelijke loonvoorwaarden en sociale bescherming.
  • Zorg voor gelijke behandeling van alle Europese werknemers, ongeacht waar ze tewerkgesteld zijn. Elke Europese werknemer heeft recht op fatsoenlijke werkomstandigheden, een stabiel inkomen, een waardig bestaan.
  • Maak van de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit. Op Belgisch én Europees niveau.
  • Geef mensenrechten en sociale grondrechten voorrang op de markt en de economische vrijheden.
  • Regels zijn er om werknemers te beschermen, niet om de winsten en de macht van bedrijven te vergroten.