Klachten tegen Slovenië voor sociale dumping

Slovenië is één van de belangrijkste exportlanden voor arbeidskrachten naar West-Europa en meer bepaald naar Oostenrijk en Duitsland. Heel wat werknemers uit de westelijke Balkan (Bosnië-Herzegovina, Servië, Noord-Macedonië en Albanië) komen de EU binnen via Slovenië. 

Volgens de huidige EU-wetgeving moet Slovenië nakijken of de detacherende ondernemingen “substantiële activiteiten” hebben in Slovenië vooraleer een formulier A1 af te leveren. De EFBH werd evenwel op de hoogte gebracht van het feit dat de Sloveense organismen deze verplichting niet naleven. 

De EFBH heeft aan de Europese Commissie gevraagd om een onderzoek te voeren naar het “bedrijfsmodel dat gebaseerd is op de uitvoer van goedkope arbeidskrachten” dat door Slovenië wordt gehanteerd. Indien er onregelmatigheden, misbruik of fraude worden vastgesteld, zal de Europese Commissie onmiddellijk de nodige actie moeten ondernemen om die praktijken een halt toe te roepen. 

Op 1 februari 2019 diende de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders reeds twee andere klachten in bij de Europese Commissie tegen Slovenië wegens schending van de interne marktregels en het vermoeden van illegale staatssteun.