Beroepsopleiding

We willen tot een kwaliteitsvolle opleiding in de sector komen. 

De sociale partners verbinden er zich toe om de deelname aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector te verhogen door het effectief opstarten van een aanbod van opleidingen door het Fonds voor de vorming van arbeiders in het aanvullend paritair comité van de werklieden.

De ondernemingen zullen minstens 1x/jaar hun bedrijfsopleidingsplan voor arbeiders ter bespreking voorleggen aan de Ondernemingsraad (of bij het CPBW) en een overzicht geven van de aandachtspunten op basis van de evaluatie van de opleidingen van het vorige jaar met als doel te komen tot kwaliteitsvolle opleidingen.

De sociale partners engageren zich om het bestaande sectorale opleidingsaanbod verder uit te breiden naar zowel functiegebonden als algemene opleidingen.

Voor meer informatie over de beroepsopleiding: raadpleeg de site van het Fonds voor de vorming van de arbeiders: http://opfo100.be

Vormingsdagen

Voor bedrijven die minder dan 50 arbeiders tewerkstellen:

  • ondernemingen met 1 tot 4 arbeiders: mogelijkheid om beroep te doen op het open aanbod van het vormingsfonds;
  • ondernemingen met 5 tot 19 arbeiders: op ondernemingsvlak gemiddeld 2 dagen opleiding per VTE in de periode 1 januari 2019 - 31 december 2020;
  • ondernemingen van meer dan 20 arbeiders: op ondernemingsvlak gemiddeld 4 dagen opleiding per VTE in de periode 1 januari 2019 - 31 december 2020.

Voor bedrijven die meer dan 50 arbeiders tewerkstellen:

  • op ondernemingsvlak gemiddeld 4 dagen opleiding per VTE in de periode 1 januari 2019 - 31 december 2020.