Sectorale opleidingen in de scheikunde: een overzicht

Als werknemer heb je gelukkig recht op opleiding. In de sector scheikunde zijn er verschillende opportuniteiten om je kennis en vaardigheden verder te perfectioneren.

We geven een overzicht van de sectorale mogelijkheden. Voor meer info kan je uiteraard ook steeds terecht bij jouw delegee of bij jouw plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde.

Op hoeveel dagen heb ik minimum recht?

De werkgever moest in het verleden 1,9% van de brutoloonmassa besteden aan vormingen voor zijn werknemers. In het kader van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk werd deze doelstelling, sinds 2017, omgezet in gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijdse werknemer.

Concreet moeten alle Belgische private werkgevers een opleidingsinspanning van gemiddeld vijf dagen per voltijds equivalente werknemer op jaarbasis leveren. Per sector moest er een groeipad uitgestippeld worden om de 5 dagen vorming te bereiken.

In de scheikunde ligt het aantal dagen opleiding, sinds 2019, gemiddeld op 4 dagen per jaar per voltijdse werknemer. De 5 vormingsdagen zijn met andere woorden nog niet bereikt.

Wie organiseert de sectorale vormingen?

Vormingen worden in de scheikunde voorzien door Co-Valent, het sectoraal vormingsfonds van de sector dat tal van gratis opleidingen aanbiedt voor arbeiders en bedienden. 4700 werknemers volgden in 2018 een gratis opleiding via Co-Valent.

Bij het hoofdstuk Co-Valent vind je meer informatie over het vormingsfonds.

Het fonds werkt ook samen met en financiert verschillende organisaties die praktijkgerichte opleidingen verzorgen met professionals uit de sector voor werknemers van de sector. We gaan hier dieper op in bij het hoofdstuk andere opleidingsverstrekkers.

Co-valent

Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders en bedienden in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences beheerd door werknemers- en werkgeversorganisaties.

Het vormingsfonds ondersteunt en stimuleert competentieontwikkeling en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en kansengroepen in de sector met als doel:

 • duurzame inzetbaarheid van werknemers,
 • betere instroom in de sector door opleiding van werkzoekenden en jongeren,
 • actieve begeleiding van kansengroepen.

Men biedt gratis opleidingen aan in verschillende werkvormen: interactieve klassikale opleidingen en workshops, praktijkgerichte groeps- en individuele opleidingen, … Via deze link vind je een overzicht van het gratis opleidingsaanbod van Co-valent.

Het vormingsfonds organiseert niet enkel opleiding maar werkt ook samen met en financiert verschillende organisaties die praktijkgerichte opleidingen verzorgen met professionals uit de sector voor werknemers van de sector.

 

Co Valent

 

Andere opleidingsverstrekkers

ACTA 

ACTA is de aanspreekpartner voor technische opleidingen voor de industrie en meer specifiek voor de procesindustrie. De context waarin ACTA werkt is: productie, onderhoudstechniek, engineering en logistiek, met telkens aandacht voor veiligheidsbewust handelen.

ACTA vzw wil de kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van toegepaste industriële processen, techniek en veiligheid doorgegeven en verder ontwikkelen. ACTA organiseert opleidingen voor werknemers, werkzoekenden en het onderwijs door o.a.:

 • de toepassing van didactische inzichten,
 • het delen van bedrijfservaring,
 • het overbrengen van kennis van industriële processen
 • Het gebruiken van een actueel industrieel practicum op schaal

ACTA beoogt vooral de optimale aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Om dit doel te bereiken stimuleert ACTA vzw de samenwerking tussen onderwijs en industrie, technische scholen, toeleveringsbedrijven van automatiseringsapparatuur en productiebedrijven.

 

PlastIQ 

PlastIQ is de partner bij uitstek op het vlak van Werk, Vorming en Onderwijs in de Kunststoffentechnologie. Via projecten van alternerend leren en individuele beroepsopleiding dragen zij bij tot het vormen van competente medewerkers voor de kunststofindustrie.

PlastIQ organiseert opleidingen en trajecten met als doel:

 • de competenties van werknemers in de kunststofsector te verstevigen,
 • nieuwe medewerkers warm te maken voor een loopbaan in een kunststofbedrijf,
 • het bouwen van bruggen tussen onderwijs en kunststofindustrie.

 

ViTalent

Onder impuls van de sociale partners en met de steun van het sectorale en paritaire vormingsfonds Co-valent werd ViTalent opgericht, het eerste opleidingscentrum in Vlaanderen dat praktijkgerichte trainingen aanbiedt voor huidige en toekomstige werknemers in de life sciences, dat is de sector van de farma en biotech.

ViTalent opent de deuren in de tweede helft van 2021 en wil op termijn enkele duizenden mensen per jaar opleiden. Het opleidingscentrum zal daarbij gebruikmaken van de modernste didactische methodes en de meest geavanceerde apparatuur.

Welke opleidingen?

ViTalent biedt in eerste instantie trainingsmodules voor operationele functies in labo, productie en verpakking. Het gaat dan bijvoorbeeld om labo-analisten, technische proces- en verpakkingsoperatoren en kwaliteitsdeskundigen.

Voor wie?
 • Werknemers uit de sector kunnen er zich permanent bijscholen.
 • Werkzoekenden kunnen er terecht voor een herscholing naar een job in de life sciences. Dit gebeurt in samenwerking met de VDAB.
 • Studenten uit het secundair onderwijs kunnen er hun theoretische opleiding aanvullen met praktijkervaring.
Tools

Brochure gratis opleidingen Co-valent voorjaar 2021

Tools

Vorming in de Scheikunde