Vorming

Vanaf 1 januari 2022 is er een collectief recht van gemiddeld 10 uur vorming per werknemer per twee jaar.