Eindejaarspremie

De eindejaarspremie bedraagt 8,33 % van het brutoloon dat je verdiend hebt in de referteperiode. Deze referteperiode loopt van 1 juli van het voorgaand jaar tot en met 30 juni van het lopende jaar.

Je ontvangt een bedrag in verhouding tot je prestaties, en om recht te hebben op de premie moet je minstens 65 gepresteerde en gelijkgestelde dagen hebben.

Vanaf de premie die betaald wordt in 2022 worden de gelijkgestelde dagen die in worden meegeteld voor de berekening van de anciënniteit uitgebreid naar syndicale aanwezigheden, tijdelijke werkloosheid overmacht en pleegzorgverlof.

De eindejaarspremie wordt vanaf de maand december uitbetaald door het Sociaal Fonds.