Aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid

Je hebt recht op een aanvullende uitkering van € 5 per dag gedurende maximum 75 dagen per kalenderjaar in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer of economische redenen.

Specifieke regeling naar aanleiding van de Coronacrisis: voor alle aanvragen tijdelijke werkloosheid vanaf 13 maart 2020 zal de aanvullende vergoeding betaald worden voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid die verband houden met de huidige crisis, dus ook voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van covid 19 zullen bovendien worden gelijkgesteld met gewerkte dagen en worden in aanmerking genomen voor de berekening van het minimum aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen dat tijdens de referentieperiode moet worden bereikt om recht te hebben op de eindejaarspremie.