Aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid

Je hebt recht op een aanvullende uitkering van € 6 per dag gedurende maximum 75 dagen per kalenderjaar in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer of economische redenen.

Het is het sociaal fonds dat instaat voor de betaling. 

De aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via de website van Denuo.