Functieclassificatie

Je loon hangt af van de precieze functie die je uitoefent. Zit je in de juiste categorie? Ontvang je een correct loon? Contacteer je vakbondsafgevaardigde of je AC-afdeling.

 

Categorie

Omschrijving

Categorie 1- Handenarbeid

De werkman van wie geen speciale kennis of bijzondere lichamelijke geschiktheid gevergd wordt en die eenvoudige werken verricht waarvoor geen leertijd vereist wordt.

Worden onder meer in deze categorie ingedeeld: hulpwerkman; sorteerder; chef van de lijn…

Categorie 2 – Operator

De werkman die bekwaam is beroepsarbeid te verrichten die kennis vereist, verworven door ervaring of die aan een machine werkt.

Worden onder meer in deze categorie ingedeeld: arbeider belast met de balenpersen, …

Categorie 3 -Personeel van vervoer

De werkman die bekwaam is werken uit te voeren waarvoor kennis en handigheid vereist zijn die slechts na verschillende maanden ervaring verkregen worden.

Worden onder meer in deze categorie ingedeeld: heftruckbestuurder; bestuurder van een bull; vrachtwagenbestuurder

Categorie 4 – Onderhoudspersoneel

De werkman die bekwaam is werken uit te voeren waarvoor beroepskennis vereist is, verworven hetzij op school, hetzij door verschillende jaren ervaring.

Worden ondermeer in deze categorie ingedeeld: machinetechnicus; elektrieker, elektrotechnicus…

Categorie 5 -  Meesterschap

Meestergast