Lonen

Elk jaar op 1 januari worden de minimumuurlonen en werkelijk betaalde uurlonen aangepast aan de reële index. 

De lonen worden geïndexeerd met 0,90 % vanaf 1 januari 2021.

Meer informatie