Syndicale premie

Vanaf 2020 bedraagt de syndicale premie € 145 per jaar.

Je hebt recht op een syndicale premie in verhouding tot het aantal maanden tewerkstelling in de sector en het lidmaatschap van een vakbond.