Werk voor personen die slachtoffer werden van een ongeval

De werkgevers verbinden zich ertoe de mogelijkheden te onderzoeken van wederopname op hun arbeidsplaats van de arbeiders die slachtoffer zijn van een arbeids- of gewoon ongeval en die een blijvende invaliditeit hebben en daarvoor in de mate van het mogelijke in de aanpassing van de werkpost(en) te voorzien.

Dit onderzoeksproces moet uitmonden in een door alle betrokken partijen aanvaarde beslissing.