Versoepeling van de voorwaarden voor de aanduiding of verkiezing van een syndicale afgevaardigde

De anciënniteitsvoorwaarde om te worden aangeduid of verkozen als vakbondsafgevaardigde voor de samenstelling van een eerste delegatie wordt verlaagd van 12 maanden naar 3 maanden.