Cadeaucheques

De cadeaucheque wordt uitbetaald aan elke werknemer die in het voorafgaande jaar effectief in de diamantnijverheid werd tewerkgesteld en bedraagt momenteel € 35. 

Dit bedrag zal verhoogd worden naar € 40 van zodra de vrijstelling voor de RSZ-bijdrage wordt verhoogd naar € 40. 

De cadeaucheque wordt uitbetaald in de loop van de maand december.