Sociale toelage

De sociale toelage wordt betaald op basis van de gewerkte en gelijkgestelde dagen (bijvoorbeeld ziekte, tijdelijke werkloosheid, ...) van het vorige jaar.

De toelage bedraagt bruto:

  • € 1,00 per gewerkte dag in het vorige jaar
  • € 0,75 per gelijkgestelde dag in het vorige jaar