Eindejaarspremie

Alle arbeiders die een anciënniteit hebben van 1 jaar in de onderneming op datum van 31 december van het huidig jaar hebben recht. 

De eindejaarspremie bedraagt 8,5% van het brutoloon dat effectief werd verdiend tijdens de referteperiode. Deze referteperiode loopt van 1 januari tot 31 december. 

Wie ontslagen werd vóór 31 december en op de vertrekdatum tenminste één jaar anciënniteit in de onderneming telt, heeft pro rata recht op de eindejaarspremie, gerekend vanaf januari tot de datum van het vertrek.  

De eindejaarspremie wordt door de werkgever ten vroegste uitbetaald met de eerste betalingsperiode volgend op 31 december en ten laatste op 16 januari daaropvolgend.