Syndicale premie

Wie heeft recht?

  • Je moet tewerkgesteld zijn of geweest zijn in de loop van het refertejaar bij één van de werkgevers uit de sector
  • lid zijn van de Algemene Centrale - ABVV vóór 1 januari van het refertejaar en in regel zijn met de bijdragen. 

De syndicale premie bedraagt €135. 

De premie wordt door de Algemene Centrale - ABVV uitbetaald vanaf 1 januari van het refertejaar, tegen afgifte van het formulier syndicale premie. 

Het Sociaal Fonds verstuurt de attesten aan de ondernemingen uit de sector in de loop van de maand oktober. De werkgevers moeten het attest syndicale premies aan hun personeelsleden afleveren vóór 31 december van het refertejaar.