Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

Vanaf juli 2021 tot juni 2023, kan je in de sector van de textielrecuperatie gebruik maken van de volgende regelingen:

  SWT 62 jaar (algemeen stelsel, CAO 17)  mits een loopbaan van:

  • voor mannen: 40 jaar
  • voor de vrouwen een loopbaan van 37 jaar (in 2021), 38 jaar(in 2022) of 39 jaar (in 2023)

SWT 60 jaar na 40 jaar loopbaan

SWT 60 jaar bij nachtarbeid of zwaar beroep (33 jaar beroepsverleden)

SWT 60 jaar zware beroepen (35 jaar beroepsverleden)

SWT 58 jaar na 35 jaar loopbaan voor sommige mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen.