Vervoerskosten

Trein

De werkgeversbijdrage bedraagt gemiddeld 75% van de prijs van een treinkaart. De tussenkomst geldt vanaf de 1ste kilometer. 

Tram, metro of bus

Er zijn 2 soorten tussenkomsten:

de prijs is afhankelijk van de afstand: zelfde regeling als voor de trein

de prijs is een eenheidsprijs: 71,80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 30,00 per maand. 

De minimumafstand is 5 km. 

Eigen vervoer

Tussenkomst per gewerkte dag. Het bedrag is, per gewerkte dag, gelijk aan 64,90% van het bedrag van de maandtreinkaart, gedeeld door 21,66. De minimumafstand is 5 kilometer. 

Ga je met eigen vervoer naar het werk, meld dit dan schriftelijk aan je werkgever, met vermelding van het aantal km in enkele richting.