Eindejaarspremie

Alle arbeiders die tussen 1 oktober van het vorig jaar en 30 september van het huidig jaar in een firma uit de vlasbereiding werkten. Gelijkgestelde dagen (ziekte, arbeidsongeval) komen ook in aanmerking. 

De eindejaarspremie bedraagt 8,5% van het loon dat tussen 1 oktober van het vorig jaar en 30 september van het huidig jaar werd verdiend. Voor de dagen waarvoor je uitkeringen kreeg ingevolge ziekte of arbeidsongeval, wordt een fictief dagloon van € 24,79 bij je verdiend loon geteld. De maximumduur voor de toekenning van deze gelijkstelling is beperkt tot de eerste 12 maanden van de arbeidsongeschiktheid. 

De werkgever moet de premie uitbetalen tussen 20 december en 31 december. Op dit bedrag is er een inhouding voor de RSZ (13,07%) en belastingen. Wanneer je brutovergoeding lager is dan € 1.320 is dit een bedrijfsvoorheffing van 17,16%. Indien ze hoger is, is dit 23,22%. 

Als je werkgever de eindejaarspremie niet op tijd betaalt, raden wij je aan om met de Algemene Centrale - ABVV contact op te nemen