U bent hier

Actualiteit

woensdag 19 december 2012, 12:15

De Algemene Centrale verwelkomt het Alter Summit

Op 13 en 14 december heeft de Algemene Centrale ABVV haar Brusselse lokalen opengesteld voor de actieve leden van het Alter Summit. Deze alternatieve top werpt zich op als tegenmacht van de Europese politieke beslissingen die de samenleving ondermijnen. Een zestigtal vertegenwoordigers van vakbonden, NGO’s, sociale bewegingen, … uit heel Europa zijn samengekomen om maatregelen te treffen tegen de sociale achteruitgang. Er is immers nood aan een bijsturing van het Europese sociale model en het verdedigen van alle volkeren i.p.v. de banken, de grote ondernemingen en hun voornaamste aandeelhouders.

Ook in 2013 zal het Alter Summit bijeenkomen in de aanloop van de verschillende Europese Topmeetings om zich te laten horen en zien. Maar al te vaak zijn het de Europese leiders die de aandacht van de media monopoliseren. Ook de Alternatieve Top moet zijn mening kunnen verkondigen.

Twee acties van formaat

Tijdens deze vergadering werden meerdere beslissingen genomen. Enerzijds zal van 7 tot 9 juni 2013 een Alter Summit doorgaan in Athene. De situatie is immers alarmerend voor de Griekse bevolking die dag na dag de gevolgen van het Europese beleid aan den lijve ondervindt. Vier thema’s zullen aan bod komen tijdens deze top: de sociale rechten (recht op inkomen en syndicale vrijheden) ; het verwerpen van het soberheidsbeleid ; de openbare schuld en de rol van de banken. Tegelijkertijd zullen over heel Europa massabewegingen in gang worden gezet. Meer info volgt.

Anderzijds wordt een ander initiatief voorzien in maart 2013, maand waarin het Europees Vakverbond (EVV) een Europese actiedag plant. De leden van het Alter Summit willen met hun aanwezigheid deze actie ondersteunen.

Sinds zijn ontstaan in maart 2012, hebben talrijke organisaties het Alter Summit vervoegd. We moeten op de ingeslagen weg verdergaan.

Lees het oproep voor een alternatieve top