U bent hier

Actualiteit

woensdag 9 mei 2018, 11:30

De BBTK en de Algemene Centrale zetten de krijtlijnen uit voor de toekomst

Groot nieuws: de BBTK en de AC – de twee grootste centrales binnen het ABVV – zijn tot een akkoord gekomen dat voor 47 sectoren het principe vastlegt van één centrale per sector. Werknemers van de betrokken sectoren zullen voortaan vertegenwoordigd worden door de BBTK of de AC, ongeacht hun statuut. Dit zal ons beter in staat stellen om efficiënt sociaal overleg te organiseren en jullie beter te verdedigen.

Waarom dit akkoord?

De arbeidsmarkt en het sociaal overleg zijn onderhevig aan verandering. De AC en de BBTK nemen hun verantwoordelijkheid op en nemen het initiatief om te vernieuwen in functie van deze evoluties. Zo is er de veelbesproken harmonisering van de statuten arbeider/bediende die zich zal verder zetten.

Ook de paritaire comités zullen hervormd worden om aan deze realiteit te voldoen. Vandaag zijn er verschillende paritaire comités voor arbeiders en bedienden in dezelfde sector. Eén centrale per sector vereenvoudigt het sociaal overleg aanzienlijk. Als vakbonden kunnen we efficiënter sociaal overleg uiteraard alleen maar toejuichen.

Erwin De Deyn, voorzitter BBTK

“Het principe van één centrale per sector is essentieel voor de werknemers. Zo zullen we hen in de toekomst nog beter kunnen verdedigen. Eén centrale per sector dat wil zeggen: één stem voor alle werknemers, ongeacht hun statuut.”

“Het sociaal overleg zal efficiënter verlopen en er zal een grotere eenheid zijn. We zullen een grotere tegenmacht ten aanzien van de werkgevers zijn in de bedrijven en sectoren en ten aanzien van de overheid voor de social profit.”

Ten slotte zal de harmonisatie ook de organisatie van de sociale verkiezingen wijzigen. Ten vroegste in 2020 maar zeker tegen 2024 zal er sprake zijn van één gezamenlijke lijst voor arbeiders en bedienden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de werknemers van een sector door één enkele centrale vertegenwoordigd worden.

Een organisatie per sector laat ons toe beter een federale tegenmacht organiseren over de grenzen heen en op alle niveaus. Kortom, onze organisatie zal beter afgestemd zijn op de realiteit van het terrein. Om beter de belangen van onze leden te verdedigen. Maar liefst 1 werknemer op 3 is (on-)rechtstreeks betrokken bij dit akkoord.

Wat zal er voor jou veranderen?

Als lid zal je weinig ondervinden van deze veranderingen wat betreft onze dienstverlening. Onze statuten en structuren blijven ongewijzigd. Ook de gewestelijke afdelingen blijven hun werking verder ontwikkelen in functie van de sectoren, militanten en leden. Leden en militanten in de betrokken sectoren zullen van de AC naar de BBTK of omgekeerd gaan. Dit proces zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Zoals steeds, zullen de BBTK en de AC aan je zijde staan om je rechten te verdedigen.

Werner Van Heetvelde, voorzitter Algemene Centrale

“We hebben dit akkoord gesloten om onze leden in de toekomst nog beter te verdedigen en een nog efficiëntere dienstverlening te bieden. Dat was het uitgangspunt.”

 “De leden moeten zich geen zorgen maken. Onze diensten blijven gegarandeerd. Voorlopig kan iedereen in zijn vertrouwde kantoor terecht. We gaan nu hard werken aan de uitvoering van het akkoord en zullen alle leden op tijd en stond op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.” 

Onze syndicale werking en de mandaten in de paritaire (sub-)comités en de bedrijven zullen wel grondig wijzigen, met het oog op een efficiënter sociaal overleg. Zo kunnen we de belangen van een sector nog beter verdedigen. Ten laatste tegen 1 januari 2019 zullen de mandaten in de betrokken paritaire comités en andere paritair beheerde organen, overgeheveld worden.

Meer informatie op onze site over dit akkoord

Vragen? Je kan steeds bij je gewestelijk afdeling of secretaris terecht.