U bent hier

Actualiteit

dinsdag 31 januari 2017, 10:45

Europa niet klaar voor strijd tegen sociale dumping

In de strijd tegen sociale dumping vraagt de Algemene Centrale – ABVV al jaren maatregelen om een einde te maken aan de uitbuiting en concurrentie tussen Belgische en gedetacheerde werknemers. Begin januari stelde de Europese Commissie het Dienstenpaspoort voor. Maar we vrezen dat dit geen oplossing zal brengen.

Integendeel, het bewijst enkel dat de Commissie de aanbevelingen van de sociale partners naast zich neerlegt en vasthoudt aan een beleid dat heel wat sectoren kapot maakt.

Met het Europese Dienstenpaspoort wil de Europese Commissie de administratieve regels vereenvoudigen, zodat werknemers gemakkelijker in andere landen kunnen werken en buitenlandse bedrijven zich gemakkelijker in België kunnen vestigen. Er bestaat een risico dat hierdoor nog meer sociale dumping zal voorkomen. Want het Dienstenpaspoort zorgt er ook voor dat er minder controlemogelijkheden zijn voor de Belgische inspectiediensten.

Waarom het Dienstenpaspoort verwerpen?

Voor de Algemene Centrale – ABVV blijft dit voorstel, zelf al zouden er nog enkele aanpassingen komen, ruim onvoldoende. Het dreigt sociale dumping zelfs aan te moedigen en gemakkelijker te maken. Het is hoog tijd dat de Europese Commissie maatregelen neemt om de detacheringsrichtlijn te herzien.

Het is onaanvaardbaar dat werknemers tot 14 uur per dag werken aan een uurloon van drie tot vier euro. En het is nog erger dat de Europese regels over detachering toelaten dat bedrijven Belgische en gedetacheerde werknemers tegen elkaar uitspelen.
Zo keren we terug naar tijden waarvan we dachten dat ze al lang voorbij waren. Onze eis is eenvoudig: gelijk loon, voor gelijk werk!

Meer weten? Klik hier voor ons dossier 'Stop sociale dumping'.

Het Dienstenpaspoort in 5 punten :

Voor wie? De Commissie heeft beslist dat het Dienstenpaspoort van toepassing is in heel wat sectoren : bouw, schoonmaak, electriciteit, call-centers, informatica, …


Het principe van het land van herkomst: eens een bedrijf gecontroleerd is in een land en als « correct » bestempeld wordt, kan een ander land geen controle meer uitvoeren. Het moet de beslissing van het land van herkomst respecteren.


De Belgische inspectie buitenspel: het voorstel van de Commissie zorgt er voor dat de rol van onze inspectiediensten drastisch beperkt zal worden.


Twee weken om te reageren: de inspectiediensten zullen maar over 2 weken beschikken om grondige controles uit te voeren.


Geldig voor onbepaalde duur: het Dienstenpaspoort zal voor onbepaalde duur geldig zijn.