U bent hier

Actualiteit

woensdag 2 september 2015, 11:30

Nacht- en ploegenarbeid : In het nadeel van de werknemers, in het voordeel van de patroons

Nacht- en ploegenarbeid is helemaal niet goed voor de gezondheid van werknemers. Tal van studies wijzen daarop. Het kan overgewicht veroorzaken, maar het kan ook leiden tot slaapstoornissen en zelfs tot kwalen aan hart en bloedvaten. En toch wil de rechtse regering het nacht- en ploegenwerk nog maar eens interessanter maken voor de werkgevers. Voor de Algemene Centrale-ABVV is dat onaanvaardbaar en dus wordt het probleem aangekaart bij de vakbondsafgevaardigden.

In het verleden ging het al de verkeerde kant uit, en nu blijft de regering op dezelfde weg voortgaan met een gedeeltelijke vrijstelling van belasting op nachtarbeid. Dat maakt het weer eens een stuk goedkoper voor de werkgevers, zonder dat ze in ruil daarvoor iets moeten doen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de betrokken werknemers.

Onaanvaardbare banalisatie

Een dergelijk beleid wekt de indruk dat nacht- en ploegenarbeid doodgewoon is. Een uitzonderlijk verschijnsel wordt een banaliteit. Er is niet de minste aandacht meer voor de gezondheidsproblemen, en al evenmin voor de moeilijkheid om dit soort werk met het privéleven te combineren. Met de belastingvrijstelling komen we in een situatie terecht waarin mensen de klok rond aan de slag moeten blijven, alle dagen van de week. Ook als dat niet echt nodig is, met als enige bedoeling de winsten maximaal op te drijven.

Onze vakbond moet er een taak van maken de kwalijke gevolgen van nacht- en ploegenarbeid in kaart te brengen. We moeten ook concrete oplossingen zoeken om de gezondheid te beschermen. We moeten de perverse effecten van deze loonsubsidies aan de kaak stellen.

Er bestaan oplossingen

En dat doen we ook. In eerste instantie wordt de problematiek aangekaart bij onze delegees en vakbondssecretarissen. Samen moet bekeken worden welke acties mogelijk zijn. We onderzoeken de verschillende kwalijke gevolgen van nachtarbeid. Er zijn de risico’s voor de gezondheid, er zijn de arbeidsongevallen, er is de druk op het sociale leven, maar er is ook de economische kwestie.

Samen kunnen we zonder twijfel uitwegen vinden en met behulp van acties het werk menselijker maken. We kunnen mogelijkheden vinden om de winst die uit belastingcadeaus wordt gehaald terug te laten vloeien naar de werknemers en te gebruiken om werk werkbaarder te maken. Samen kunnen we de levenskwaliteit van de ploegenarbeiders verbeteren.

In de volgende artikels komen we hierop terug. In een eerste artikel zullen we dieper ingaan op de gunsten die werkgevers genieten voor ploegenarbeid. Vervolgens nemen we de kwalijke gevolgen voor de werknemers onder de loep.