U bent hier

Actualiteit

woensdag 17 oktober 2018, 15:45

Opleiding belangrijk voor jongeren én werknemers

Via de website www.breakingscience.be wil Co-Valent, het vormingsfonds voor de chemiesector waarin ook de Algemene Centrale zetelt, meer jongeren naar een chemie-opleiding toe leiden. Daarnaast wordt er sterk geïnvesteerd in vorming voor werknemers die al in de sector werken. Dominique Boyen, directrice van Co-Valent geeft uitleg.    

Boyen: De website is gericht naar jongeren van 12 tot 18 jaar. Ze wil chemie en pharma meer naar hun leefwereld brengen door het te linken aan allerlei actuele onderwerpen. Maar ook door de jongeren zoveel mogelijk in hun eigen taal aan te spreken:  door met youtube filmpjes te werken, via facebook, instagram… Daarnaast informeert de website ook concreet over de beroepen die er binnen de chemiesector zijn, want die zijn dikwijls niet gekend.

Er is veel vergrijzing in de sector, men is dus op zoek naar jonge werkkrachten?

Boyen: Er is vergrijzing en de sector doet het ook goed. Er is veel vraag naar profielen die bijna niet beschikbaar zijn. Daarom werken we op verschillende terreinen met werkzoekenden, leerlingen, scholen…

We ondersteunen scholen op verschillende manieren om de chemielessen interessanter te maken. We maken ook een website voor leerkrachten zodat zij bijvoorbeeld interessant pedagogisch materiaal kunnen vinden. Veel leraren chemie hebben daar eigenlijk niet voor gestudeerd dus zij hebben dat nodig.  De boodschap is telkens: chemie is leuk.

Ondertussen proberen we ook werkzoekenden naar de knelpuntberoepen toe te leiden. We werken samen met de VDAB, gaan werkzoekenden informeren over functies en opleidingen enz.

Daarnaast organiseren of subsidiëren jullie ook opleidingen voor arbeiders en bedienden zodat zij zich voortdurend kunnen bijscholen. Kunnen veel werknemers daar gebruik van maken?

Boyen: Dat stijgt elk jaar. Enerzijds zijn er de opleidingen die binnen de bedrijven georganiseerd worden , waarvan ze een groot deel terugbetaald kunnen krijgen. In 2017 namen 33.233 arbeiders en bedienden aan zo’n opleiding deel. Daarnaast zijn er de collectieve opleidingen die Co-Valent zelf aanbiedt. Daar telden we in 2017 4563 deelnemers, een stijging van 38 procent.

Over opleidingen binnen bedrijven kunnen de vakbonden hun zeg doen binnen de ondernemingsraad.  Hoe zorgen jullie er verder voor dat de opleidingen die jullie aanbieden zijn afgestemd op de noden van de werknemers?

Boyen: Onder meer via een enquête die we nu voor de eerste keer ook via de vakbonden verspreiden. Daarnaast krijgen alle deelnemers aan een opleiding een evaluatieformulier waar ook gevraagd wordt welke opleidingen zij graag zouden zien.

Meer info over de opleidingen op www.co-valent.be