U bent hier

Standpunt

dinsdag 30 augustus 2016, 13:45

Standpunt: Een beetje lef graag!

Het schooljaar is terug gestart. Onze kinderen gaan opnieuw naar de schoolbanken om zich voor te bereiden op hun toekomst. Maar ook wij moeten ons buigen over de toekomst. En die ziet er, na twee jaar regering Michel, niet zo rooskleurig uit.

Deze regering lanceert de ene aanval na de andere op de gewone burger. Deze zomer nog heeft minister Peeters twee wetsvoorstellen neergelegd die het einde van de 38-uren week betekenen en de lonen nog langer zullen blokkeren. De toon is daarmee gezet. Het belooft een hete herfst te worden, want we kunnen dit niet zomaar over ons heen laten gaan.

De Algemene Centrale – ABVV zegt het luid en duidelijk. Anders en beter. Het kan! Onze alternatieven steunen op drie pijlers: rechtvaardige belastingen, jobs en koopkracht. Drie pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar onderling versterken. Ten eerste: rechtvaardige belastingen die de grote fortuinen laten bijdragen en de overheidsfinanciën extra zuurstof geven. Ten tweede: gebruik die middelen om kwaliteitsvolle jobs te creëren en een arbeidsduurvermindering te financieren. Ten derde: verhoog de minimumlonen zodat er geen werkende armen meer zijn en onze economie de boost krijgt die ze nodig heeft.

Maar deze regering wil het niet begrijpen. Neem nu de pijler jobs. In plaats van kwaliteitsvolle, vaste, voltijdse jobs te creëren komt deze regering op de proppen met nog meer precaire jobs. Wij vragen een arbeidsduurvermindering, deze regering stelt het einde van de 38-uren week en een doorgedreven flexibiliteit voor.

En laat je niet wijsmaken dat er geen middelen zijn om sociale vooruitgang te boeken. Dat is een flagrante leugen. Men moet de middelen gaan zoeken waar ze zitten, bijvoorbeeld door een vermogensbelasting in te voeren. En met die middelen kan de regering jobs creëren waar ze echt nodig zijn: de gezondheidszorg, het onderwijs en openbare werken. Degelijke jobs die werknemers een toekomst bieden. Want stabiele jobs en koopkracht zijn de beste motor van de economie.

Anders en beter. Het is wel degelijk mogelijk. Maar het vraagt een beetje lef. Lef om te kiezen voor sociale vooruitgang, lef om te kiezen voor de mensen in plaats van voor de grote fortuinen en de multinationals. Maar deze regering blinkt uit in lafheid: ze kiest voor achteruitgang in plaats van vooruitgang.

Op 29 september organiseren de vakbonden in gemeenschappelijk front een nationale betoging in Brussel. We willen, opnieuw, duidelijk maken dat we het niet eens zijn met de politiek van deze regering. Dat het anders en beter kan. En daarvoor rekenen we op jullie massale aanwezigheid.

Robert Vertenueil (Algemeen Secretaris) - Werner Van Heetvelde (Voorzitter)