U bent hier

Internationaal

woensdag 16 maart 2016, 14:15

#TTIP Alarm - Enkel massaal protest kan verdrag tegenhouden

De onderhandelingen over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) zijn nog steeds aan de gang. Europese en Amerikaanse onderhandelaars kwamen onlangs samen in Brussel, en Europees Commissaris Cecilia Malmström voerde een charmeoffensief bij de Belgische deelparlementen. Met het massale burgerprotest wordt geen rekening gehouden. Daarom blijft verzet noodzakelijk: TTIP staat immers voor sociale afbraak, met verregaande gevolgen voor werknemers, consumenten én het milieu.

Eind februari, kwamen zo’n 450 Europese en Amerikaanse onderhandelaars samen in Brussel voor de twaalfde TTIP-onderhandelingsronde. Het doel: de grootste vrijhandelsmarkt ter wereld creëren. Een perspectief dat investeerders doet watertanden, maar dat zware gevolgen kan hebben voor onze democratie.

In deze onderhandelingsronde kwamen onder meer de regelgeving rond bescherming van investeringen aan bod, alsook de regels rond mondiale handel. Men gaat er nog steeds vanuit dat eind 2016 een definitief akkoord kan bereikt worden.

De nadelen zijn voor de burgers

Het zijn de multinationals en de financiële wereld die van het TTIP zullen profiteren. Het zijn ook zij die in de schaduw, aan de touwtjes trekken van de onderhandelingen van dit vrijhandelsverdrag. De nadelen zijn voor de gewone Europese burger. Europese werknemers zullen nog meer moeten concurreren met Amerikaanse werknemers die veel minder sterke vakbonden hebben, minder cao’s en minder sociale bescherming. Dat het TTIP het grootste deel van de bevolking niet ten goede komt, blijkt ook al uit verschillende studies

Gebrek aan transparantie

Terwijl dit verdrag het leven van burgers grondig overhoop zal halen, worden de documenten die voor de onderhandelingen gebruikt worden zo geheim mogelijk gehouden. Enkel volksvertegenwoordigers mogen ze consulteren, in een gesloten kamer, met een bewakingsagent aan hun zijde, gedurende een beperkte periode, waarbij ze enkel handgeschreven notities mogen nemen. Vlaams parlementslid Güler Turan protesteerde al tegen deze procedure

Charme offensief van de EU

In januari kwam de commissaris voor handel Cecilia Malmström het TTIP voorstellen in de deelparlementen. In Wallonië en Brussel heerst een sterker klimaat van wantrouwen over dit verdrag. En de deelstaten kunnen de ratificatie tegenhouden indien het akkoord beschouwd wordt als een ‘gemengd verdrag’ (dit is: een verdrag dat delen bevat die onder de bevoegdheid van de Unie vallen en andere die tot de nationale jurisdictie van de lidstaten behoren). In dat geval is het akkoord van nationale én regionale parlementen vereist en kan Brussel of Wallonië dus zijn veto stellen.

Alter Summit tegen TTIP

Maar we mogen hier niet op rekenen en moeten blijven mobiliseren rond de gevaren van het verdrag. Alter Summit, een netwerk van NGO’s, vakbonden en sociale bewegingen die ijveren voor een sociaal Europa, en waarvan onze centrale deel uitmaakt, gaat in het verweer. Er worden campagnes voorbereid om burgers nog meer te sensibiliseren. Het is ook hoog tijd dat Belgische en Europese verkozenen zich uitspreken tegen het verdrag en hun verzet opdrijven, aldus het netwerk.

Teken de STOP TIPP petitie. 

Lees hier ons dossier over de verschillende vrijhandelsverdragen