U bent hier

Actualiteit

woensdag 3 oktober 2018, 13:30

Wees alert voor asbest: nieuwe campagne informeert particulieren én werknemers

We weten allemaal dat asbest gevaarlijk is. Maar hoe goed kennen we de materialen en toepassingen waarin we het kunnen aantreffen? En hoe kunnen we het veilig verwijderen? ‘Wees alert voor asbest’, de nieuwe campagne van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s Fedris en het sectoraal fonds voor de bouwsector Constructiv, geeft hier een antwoord op.

We weten reeds tientallen jaren dat inademing van asbestvezels levensbedreigend kan zijn. Sinds 2001 is de productie van asbest dan ook volledig verboden in België. Maar doordat asbest lang op grote schaal werd gebruikt, bestaan er meer dan drieduizend toepassingen waarin asbesthoudende materialen werden verwerkt. In Vlaanderen bevatten gebouwen en infrastructuur die voor 2001 gebouwd werden naar schatting nog ruim 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen.

AsbestCheck

De kans dat we met asbest in aanraking komen blijft dan ook groot. Maar ‘als je het goed aanpakt, heb je niets te vrezen’, is de boodschap van de campagne. De website en de bijhorende app AsbestCheck bieden daarom een duidelijk overzicht van materialen die asbest kunnen bevatten, handige tips over hoe je dat kan herkennen en wanneer je professionele hulp moet inschakelen.

Die informatie is gericht naar particulieren én naar werknemers in de bouw. Zij blijven een erg kwetsbare groep omdat ze tijdens renovatie- en afbraakwerken vaak worden blootgesteld aan loskomende asbestvezels. Ook voor hen blijft het soms moeilijk om gevaren en risico’s in te schatten. De campagne informeert hen bovendien over veiligheidsmaatregelen en opleidingen. Een bedrijf dat geconfronteerd wordt met het verwijderen van asbesthoudende materialen is bijvoorbeeld verplicht zijn werknemers een uitgebreide opleiding te laten volgen.

Slachtoffers

Asbest blijft jaarlijks nieuwe slachtoffers maken. Het asbestfonds –het fonds voor asbest-gerelateerde beroepsziekten- erkent jaarlijks meer dan 200 slachtoffers. Het gaat om werknemers die asbest verwerkten maar ook om arbeiders uit de bouwsector, loodgieters enz.

De sociale partners van de bouw zijn dan ook erg gemotiveerd om het asbestprobleem aan te pakken.  Met deze campagne willen ze dan ook eens te meer hun verantwoordelijkheid opnemen met als uiteindelijk doel België volledig asbestvrij te maken.

Meer info op www.accg.be en op www.alertvoorasbest.be

Ademloos: asbest blijft slachtoffers maken

Sinds 2005 is het gebruik en het op de markt brengen van asbesthoudende producten volledig verboden in de ganse Europese Unie. Maar in de rest van de wereld is dat niet het geval.

In de Vlaamse documentaire Ademloos, momenteel nog te zien in Gent en Brussel,  trekt de regisseur naar India, de grootste asbestimporteur ter wereld.  Een dochterbedrijf van Eternit produceerde er tot 2002 asbest zonder de arbeiders te wijzen op de gevaren. Het gebied is nu één van de grootste asbeststorten ter wereld. Familieleden van slachtoffers in België staan de slachtoffers in India bij in hun strijd voor rechtvaardigheid en voor een propere leefomgeving.