U bent hier

Persbericht

maandag 19 september 2016, 10:45

Wees gerust meneer Juncker, we zijn niet naief.

Persbericht: Sociale dumping in Europa. 

Tijdens zijn State of the union zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese commissie, het volgende : 'Europeaan zijn betekent dat we allemaal dezelfde, billijke regels volgen (…) Europa is niet de Far West, we zijn een sociale markteconomie.' We zijn het 100% eens met meneer Juncker. Alleen jammer dat zijn woorden niet in daden worden omgezet. Sinds 2015 hanteert hij een vergelijkbaar discours, maar in de praktijk werd ondertussen niets ondernomen tegen sociale dumping. Integendeel, de situatie op het terrein ging er op achteruit.

Meer dan ooit verwachten de Belgische werknemers een krachtdadig optreden van Europa. Maar de herziening van de richtlijn detachering, waar de Commissie zo trots op is, heeft maar een marginaal effect en biedt geen hefboom om de strijd tegen sociale dumping aan te gaan.

Enerzijds geeft de Commissie aan dat ze sociale dumping wil aanpakken. Sociale dumping die onze tewerkstelling in de bouw, de schoonmaak, de bewaking, het transport, de voedingsindustrie, … verstikt.

Maar anderzijds neemt ze maatregelen die fraude en sociale dumping net in de hand werken: onder andere de richtlijn over de introductie van het dienstenpaspoort en de richtlijn S.U.P. Deze maatregelen, gebaseerd op het principe van het land van herkomst, zijn geen efficiënte instrumenten in de strijd tegen de sociale dumping. Integendeel, ze versterken de uitbuiting van werknemers alleen maar.

Wat CETA en TTIP betreft vraagt voorzitter Juncker ons om geen naïeve vrijhandelaars te zijn, maar de dumping even krachtdadig aan te pakken als de Verenigde Staten. Hij kan op zijn twee oren slapen, we zijn niet naïef. Net daarom vragen we dat de onderhandelingen over het TTIP worden stopgezet en dat het CETA niet wordt geratificeerd.

Jammer genoeg deelt voorzitter Juncker onze mening niet. Hij pleit immers voor een snelle invoering van het CETA en het voortzetten van de onderhandelingen over TTIP. Is hij er zich dan niet bewust van dat deze verdragen de sociale dumping nog verder in de hand zullen werken?

Ondanks alles, toch een lichtpunt

We zijn tevreden dat het Europese Parlement gisteren een belangrijke stap heeft gezet in de strijd tegen sociale dumping, door met een grote meerderheid een rapport over sociale dumping aan te nemen. De Algemene Centrale – ABVV heeft intensief deelgenomen aan de discussies die er toe geleid hebben dat het rapport werd aangenomen.

Het rapport legt de vinger op de wonde en stelt vast dat er grote lacunes zijn in de richtlijn detachering en reglementering over de coördinatie van de verschillende sociale zekerheidssystemen. Lacunes die toelaten dat bedrijven, binnen de wettelijke normen, oneerlijke concurrentie voeren. Het rapport geeft ook 30 concrete aanbevelingen aan de Europese Commissie om eindelijk de strijd tegen sociale dumping aan te gaan.

De bal ligt dus in het kamp van de Europese Commissie. We hopen dan ook dat we het stadium van de grote discours voorbij zijn en dat er krachtdadig wordt opgetreden. Want daar wachten de werknemers en de burgers al lang op.