U bent hier

Internationaal

dinsdag 16 januari 2018, 15:30

Wereldcongres BWI : 'De macht, aan ons'

In december organiseerde de internationale vakbondsfederatie BWI (Building en Woodworkers International), bevoegd voor de bouw- en houtsectoren, haar wereldcongres in Durban, Zuid-Afrika. Een delegatie van de Algemene Centrale - ABVV nam actief deel aan het Congres en ontmoette ook Zuid-Afrikaanse bouwvakkers tijdens een werfbezoek.

BWI is een mondiale vakbondsfederatie die 340 vakbonden uit 132 landen groepeert. Zij vertegenwoordigen 12 miljoen vakbondsleden. De Algemene Centrale - ABVV heeft 2 vertegenwoordigers in de Wereldraad van BWI. 700 vertegenwoordigers uit alle continenten namen deel aan het congres om de prioriteiten voor de komende 4 jaar vast te leggen

Kracht/macht

Amandla was de slogan van het congres. Een Zuid-Afrikaanse strijdkreet die dateert uit de verzetsstrijd tegen de Apartheid en die vaak gebruikt wordt door de Zuid-Afrikaanse vakbonden. Het betekent kracht/macht en er wordt op geantwoord: aan ons, het volk! . In een seminarie over innovatief syndicalisme kwamen een enorme rijkdom aan syndicale ervaringen en strategieën aan bod.

BWI wil de komende jaren een belangrijke plaats geven aan jongeren en vrouwen in de federatie, iets wat we alleen kunnen toejuichen. BWI is sterk in campagne voeren, zoals de campagnes voor veiligheid bij de bouw van sportstadia en  tegen moderne slavernij in Qatar en zal dit de komende jaren verderzetten.

Slagkracht verhogen

Internationale solidariteit zit in ons DNA en we zullen dat nooit loslaten. De versterking van het EFBH, de Europese vakbondsfederatie,  is broodnodig en was een belangrijk discussiepunt tijdens het congres. Het EFBH  moet nog meer eigen klemtonen leggen, zodat we ook op Europees vlak onze syndicale slagkracht kunnen verhogen. Onze bouwvakkers worden nog elke dag geconfronteerd met postbusbedrijven en sociale dumping.

De Algemene Centrale - ABVV vroeg tijdens het congres ook aandacht voor de situatie van de Palestijnse bouwvakkers. Zij hebben geen toegang tot waardig werk door de militaire bezetting van hun land.