U bent hier

Internationale vakbondsfederaties

De Europese vakbondsfederaties

De Algemene Centrale van het ABVV is ook werkzaam in alle Europese vakbondsfederaties die onze sectoren vertegenwoordigen. Samen met die federaties wordt het Europese beleid op de voet gevolgd. Er wordt overleg gepleegd met de Europese beleidsinstanties, de belangen van de werknemers uit de verschillende sectoren worden verdedigd. En als het nodig is wordt er actie gevoerd.

Europese Federatie van Bouw en Houtarbeiders

De 'European Federation of Building and Woodworkers' helpt de aangesloten vakbonden bij het verdedigen van de rechten en de belangen van de werknemers uit de bouw, de stoffering, de bosbouw, ...

Enkele sectoren van de AC : bouw(-materialen), stoffering, bosbouw, de houtsectoren, betonindustrie, cement, steenbakkerijen,...

IndustriAll European Trade Union

Ontstaan uit de fusie van de EFM, de Europese Federatie van de metallurgie, de ESF-THC, sectoren textiel, leer en kleding en EMCEF voor de sectoren mijnbouw, chemie en energie. Vertegenwoordigt 7,1 miljoen werknemers georganiseerd in 200 Europese vakbonden.

Enkele sectoren van de AC : scheikunde en energiesectoren, papier, glas, steengroeven, keramiek, leder, papierindustrie, cement, Textiel...

European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism sectors

De EFFAT vertegenwoordigt 120 nationale vakorganisaties uit 35 Europese landen en verdedigt de belangen van ruim 2.6 miljoen leden t.a.v. Europese instellingen en bedrijfsdirecties.

Sector van de AC : Tabak

Europese federatie voor de Openbare diensten

De EPVD is samengesteld uit ruim 200 vakbonden, met ongeveer 8 miljoen aangesloten werknemers uit de openbare diensten.

Sector van de AC : Gezondheidsdiensten

European trade union federation for services and communication

UNI Europa is een Europese syndicale federatie. Ze verenigt vakorganisaties van de diensten- en communicatiesectoren uit 50 landen. Via 320 aangesloten vakorganisaties vertegenwoordigt UNI Europa 7 miljoen werknemers.

Enkele sectoren van de AC : schoonmaak, bewaking, grafische industrie, dienstencheques, kappers, papierverwerking, bioscopen,...

Internationale vakbondsfederaties

De Algemene Centrale van het ABVV is ook actief in internationale vakbondsfederaties. Daar gaat het erover de rechten en belangen van de werknemers uit onze sectoren wereldwijd te verdedigen. Op het internationale forum is vooral de solidariteit met arbeiders en arbeidsters die onderdrukt of uitgebuit worden zeer belangrijk.

IndustriALL Global Union

Vertegenwoordigt 50 miljoen werknemers in de mijnbouw, energie en productie in 140 landen en is een kracht in de mondiale solidariteit in de strijd voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten in de wereld.

Enkele sectoren van de AC : scheikunde en energiesectoren, papier, glas, steengroeven, keramiek, leder, papierindustrie, cement,...

UNI Global Union

Union Network International - verenigt bijna 900 vakbonden uit de dienstensectoren. In totaal vertegenwoordigt deze koepelorganisatie 15,5 miljoen leden. Dienstensectoren waar De Algemene Centrale - ABVV actie voor voert zijn onder meer de bewakingssector, de schoonmaak en de schoonheidsdiensten.

Enkele sectoren van de AC : schoonmaak, bewaking, grafische industrie, dienstencheques, kappers, papierverwerking, bioscopen,...

Internationale voor Voeding, Landbouw en Toerisme

De IUF telt 380 aangesloten organisaties in 126 landen, met in totaal ongeveer 2,6 miljoen leden.

Sector van de AC : Tabak

Internationale voor Openbare Diensten

De IOD verzamelt meer dan 600 vakbonden van openbare diensten, verspreid over ruim 140 landen. Samen vertegenwoordigen deze vakbonden meer dan 20 miljoen werkneemsters en werknemers.

Sector van de AC : Gezondheidsdiensten

Internationale Bouw en Houtarbeiders

De IBH telt ongeveer 328 vakbonden met 12 miljoen leden in 130 landen. De functie van de IBH is de ondersteuning van vakbonden in de bouw- en houtsectoren wereldwijd en het versterken van de rechten van de werknemers in de context van duurzame ontwikkeling.

Enkele sectoren van de AC : bouw(-materialen), stoffering, bosbouw, de houtsectoren, betonindustrie, cement, steenbakkerijen,...