U bent hier

Vacature

9 november 2018 tot 7 december 2018

Vormingsmedewerker Stichting Innovatie & Arbeid bij de SERV (m/v)

De Stichting Innovatie & Arbeid is op zoek naar een vormingsmedewerker met interesse in personeels- en organisatiebeleid en met feeling voor communicatie naar diverse doelgroepen

Stichting Innovatie en Arbeid: wie zijn wij?

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:

 • arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties
 • werkbaar werk en langere loopbanen
 • ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

De Stichting Innovatie & Arbeid vertrekt in haar onderzoek vanuit een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan het beleidsgericht onderzoek dat elders wordt uitgevoerd. De Stichting Innovatie & Arbeid hecht veel belang aan de valorisatie van haar onderzoek. Deze valorisatie bestaat uit het toeleveren van informatie relevant voor het SERV-overleg en uit het verspreiden van de onderzoeksresultaten via de partners op het veld om zo bij te dragen tot concrete resultaten en toepassingen in de ondernemingen, organisaties en sectoren.

De Stichting innovatie & Arbeid bestaat uit een team van twaalf onderzoeks- en vormingsmedewerkers aangestuurd door een afdelingshoofd en werkt nauw samen met de andere diensten en afdelingen binnen de SERV. 

Wat zijn je taken?

 • Je organiseert vormingen en workshops rond personeels- en organisatiebeleid op vraag van en in samenspraak met sociale partners en derden (sectorfondsen, HR-managers, opleidingsverantwoordelijken, docenten/studenten van universiteiten en hogescholen, …). 
 • Je ondersteunt de onderzoeksmedewerkers van de Stichting bij het vertalen van hun onderzoeksresultaten naar een breed publiek - een heldere powerpointpresentatie, een overzichtelijke en vlot leesbare webtekst, … - en waar relevant het samen uitwerken van een gepaste didactische aanpak.
 • Je onderhoudt contacten met sociale partners, HR-verantwoordelijken, andere vormingsdeskundigen, overheden en mensen uit bedrijven en neemt deel aan netwerken.
 • Je staat mee in voor de uitvoering van de acties van de SERV rond Werkbaar Werk, o.a. de verdere (inhoudelijke) uitbouw van de website werkbaarwerk.be inclusief de verdere ontsluiting van praktijkvoorbeelden, de uitrol van een train-the-trainer-programma en het mee uitwerken van campagnes.
 • Je biedt praktische ondersteuning aan het team en het afdelingshoofd, bijvoorbeeld verslagen maken, interne nota’s opstellen, een teamdag organiseren. 

Het voorgestelde takenpakket kan evolueren in de tijd.

Wie ben jij?

 • Je hebt een diploma op bachelorniveau.
 • Je hebt een geldig toegangsbewijs voor deze functie uitgereikt door de VDAB (zie verder).
 • Je werkt graag met mensen en groepen en beschikt over de nodige didactische vaardigheden.
 • Je hebt interesse in personeels- en organisatiebeleid, in het gebeuren in bedrijven en op de arbeidsmarkt, in de interne dynamiek van ondernemingen. 
 • Je hebt feeling met de wensen en noden van de sociale partners. 
 • Je werkt graag en goed met hedendaagse communicatiemiddelen en hebt de nodige vaardigheden om de website werkbaarwerk.be mee up-to-date te houden.

Vereiste competenties

 • Je bent klantgericht.
 • Je bent creatief.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Je verwerkt en beheert informatie op optimale wijze. 
 • Je kan goed presenteren.
 • Je hebt een goed zelfinzicht en staat open voor feedback.
 • Je handelt conform de doelstellingen, visie en waarden van de SERV.
 • Je werkt actief samen met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep.

Wat bieden wij jou?

 • Een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal B211 (geïndexeerde brutomaandwedde min. € 3.025 en max. € 4.179)
 • We houden rekening met reeds gepresteerde diensten om de geldelijke anciënniteit vast te stellen.
 • Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement op het openbaar vervoer;
 • Eigen verantwoordelijkheden binnen een aangenaam werkkader;
 • De mogelijkheid om opleidingen te volgen;
 • Aandacht voor een gezonde werk-privé balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.

Interesse?

Stuur dan de door jou ingevulde vragenlijst MS WORDen een gedetailleerd curriculum vitae naar .

Wij verwachten je reactie ten laatste op vrijdag 7 december 2018 (postdatum).

Na de CV-selectie volgt er een jurygesprek. Deze gesprekken zijn gepland op dinsdag 18 of donderdag 20 december 2018. 

Voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De SERV moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap of een chronische ziekte aan om te solliciteren. 

Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveauge-lijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric

Kandidaten zonder het vermelde diploma kunnen ook toegelaten worden tot de selectieprocedure. Deze kandidaten dienen hiervoor eerst een standaardportfolio op te maken waarin de kerncompetenties voor de functie zijn opgenomen. Zij dienen hun relevante kennis, vaardigheden en attitudes voor de functie op te lijsten en te staven met alle mogelijke relevante bewijsstukken. Enkel na een positieve beoordeling van de ingediende portfolio en het ontvangen van het toegangsbewijs, krijg je toegang tot de eigenlijke rekrutering- en selectieprocedure. Het in te vullen portfolio kan je verkrijgen via . De ingevulde portfolio’s kunnen tot uiterlijk 28 november 2018 worden ingediend via   e-mail.

Meer info

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Anne Reyniers van de personeelsdienst van de SERV op het nummer 02 209 01 11 of via   e-mail

Je kan ook terecht bij Katrijn Vanderweyden - hoofd van de Stichting Innovatie & Arbeid  op het nummer 02 209 01 46 of via   

Download de vacature