Opleiding

In 2017 en 2018 hebben de werknemers recht op gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar. Het aantal dagen waarop je recht hebt neemt bovendien elke twee jaar toe:

  • 2019 - 2020 : recht op gemiddeld 3 dagen per werknemer
  • 2021 - 2022 : recht op gemiddeld 4 dagen per werknemer
  • 2023 - 2024 : recht op gemiddeld 5 dagen per werknemer

De werkgever moet de overlegorganen binnen het bedrijf (Ondernemingsraad, CPBW en vakbondsafvaardiging) raadplegen om te zorgen voor een eerlijke verdeling per werknemer.