Klein verlet

Evenement
Ā 
Aantal dagen
Ā 
Geboorte van een kind van de werknemer 10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit)
Huwelijk van de werknemer 2 dagen
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)broer, een (schoon-)zuster, (schoon-)ouders, een kleinkind van de werknemer 1 dag
Feest van de Vrijzinnige Jeugd of Plechtige Communie van een kind van de werknemer Dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag of feesdag: de activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt)
Overlijden van een echtgenoot, kind van de werknemer (of zijn echtgenoot), (schoon-)ouders 3 dagen
Overlijden van een (schoon-)broer, (schoon-)zuster, grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de werknemer 2 dagen indien de overlednen bij de werknemer inwoont. 1 dag indien hij/zij niet bij de werknemer inwoont

Opmerking : de wettelijk samenwonende is gelijkgesteld aan de wettelijke echtgenoot.

Dit zijn de meest voorkomende redenen voor klein verlet. Daarnaast zijn er nog verschillende omstandigheden met recht op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je delegee of met je vakbondsafdeling.