Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT.

Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zijn mogelijk in 2018:

  • SWT vanaf 62 jaar met 40 jaar (mannen) of 33 jaar (vrouwen) loopbaan.
  • SWT op 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 33 jaar waarvan minimaal 20 jaar nachtarbeid.
  • SWT op 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.
  • SWT op 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 40 jaar.