Anciënniteitsdagen

De betaalde anciënniteitsdagen:

  • 5 jaar in de sector: elk jaar 1 dag
  • 10 jaar in de sector: elk jaar 2 dagen
  • 15 jaar in de sector: elk jaar 3 dagen
  • 20 jaar in de sector: elk jaar 4 dagen
  • 25 jaar in de sector: elk jaar 5 dagen
  • 30 jaar in de sector: elk jaar 6 dagen

Sinds 1 januari 2012 wordt de anciënniteit berekend op het niveau van de sector, en niet meer op het niveau van de onderneming. Deze anciënniteit moet ononderbroken zijn, behalve in het geval van collectief ontslag (in dit geval zal een geïmmuniseerde periode van één jaar worden toegepast).