Premie wapendracht

De agenten die prestaties verrichten met een wapen hebben recht op een premie die € 0,2199 per uur bedraagt (bedragen vanaf 01/06/2022). De premie volgt de loonindexering.