Vergoedingen voor onregelmatige prestaties

  • Zaterdag : Voor prestaties op zaterdag tussen 0 u. en 24 u. wordt een premie van 15% van het loon van categorie SB toegekend.
  • Zondag : Voor prestaties op zondag tussen 0 u. en 24 u. bedraagt de premie 20% van het loon van categorie SB.
  • Feestdagen : Werken op de 11 officiële feestdagen wordt vergoed met een premie die 30% bedraagt van het loon van categorie SB. Vanaf de 7e gewerkte feestdag bedraagt deze premie 60% van het loon van categorie SB.
  • Nachtarbeid : Voor de aanwezigheidsuren tussen 22 u. en 6 u. betaalt de werkgever een premie voor nachtwerk. De premie bedraagt 22,5% van het loon van de categorie SB.

De premies voor nachtwerk, zondagwerk en werk op feestdagen zijn cumuleerbaar.