C3.2A kaart

Op 31 december 2022 liepener een aantal coronamaatregelen af.

Dat heeft belangrijke gevolgen voor de werkgevers en de werknemers, zeker ook op het vlak van het aanvragen van (tijdelijke en economische) werkloosheid.

De RVA draait namelijk enkele versoepelingen terug en verwacht weer bepaalde documenten die tot nu toe niet meer moesten ingediend worden.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2023 voor de werknemer?

  1. De werknemer moet opnieuw in het bezit zijn van een genummerde controlekaart C3.2A vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag tot het einde van de maand.
  2. Het dossier van de werknemer moet opnieuw een formulier C1 betreffende de aangifte van de persoonlijke en familiale situatie bevatten.
  3. Werknemers ouder dan 65 jaar die een pensioen genieten, kunnen geen aanspraak meer maken op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Maar ook van de werkgever wordt er weer een extra inspanning verwacht. De werkgever moet opnieuw een genummerde controlekaart C3.2A overhandigen aan elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt.

Voor de bouwsector worden de genummerde nominatieve controlekaarten C3.2A-BOUW afgeleverd door Constructiv.