Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

De nieuwe regels voor de stelsels SWT 2019-2020.

Voorwaarden : ontslag door een bouwbedrijf en recht hebben op werkloosheid. Voldoende jaren in loondienst gewerkt hebben, waarvan een bepaald aantal jaren in de bouw. Op het moment van ontslag, de vereiste leeftijd bereikt hebben.

 

2019

2020

Ongeschiktheid tot voortzetting         van de beroepsactiviteit

59 jaar of meer en 33 jaar loopbaan

59 jaar of meer en 33 jaar loopbaan

Loopbaan van 40 jaar

59 jaar

59 jaar

Algemeen stelsel

62 jaar of meer en

Man: 40 jaar loopbaan

Vrouw: 35 jaar loopbaan         

62 jaar en

Man: 40 jaar loopbaan    

Vrouw: 36 jaar loopbaan         

Voorwaarden en bedrag: raadpleeg je afdeling.

Premie voor wie verder werkt na 62 jaar : € 500 per gewerkt kwartaal. Deze premie wordt opgenomen in je aanvullend pensioen (2de pijler).

Aanvullende vergoeding SWT : betaald door het fonds mits bepaalde voorwaarden.

Informeer je bij je delegee of afdeling.