Ecocheques

Bedrag voor een voltijdse arbeider : 100€.  Elke cheque bedraagt max. 10 euro.

Referentieperiode : 1 april (van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin ecocheques worden toegekend) tot 31 maart (van het jaar waarin ecocheques worden toegekend).

Voorbeeld: een voltijdse werknemer die van 1 april 2022 tot 31 maart 2023 onafgebroken heeft gewerkt, ontvangt in mei een bedrag van € 100 van zijn werkgever.

Je hebt de hele referentieperiode niet gewerkt? Je krijgt:

- Per volledige maand in actieve dienst: € 100/12

- Per onvolledige maand in actieve dienst :  (aantal kalenderdagen in dienst/aantal kalenderdagen van de betreffende maand) x (€ 100/12) 

Voorbeeld: een werknemer die van 01.04.2019 tot 15.01.2020 heeft gewerkt, krijgt een bedrag van 79,03 €. [Berekening : (100/12)* 9 + (15 / 31) * (100/12) = 79,03 ]

Je bent een deeltijdse arbeider ? Het bedrag van 100 € wordt aangepast aan ’t arbeidsregime. Voorbeeld : iemand die slechts halftijds werkt krijgt dus 50€ ipv.  100€

De ecocheques worden in de loop van de maand mei verdeeld en blijven 24 maanden geldig.