Vakantiegeld 2023

BETALING VAN HET VAKANTIEGELD 2023


Het vakantiegeld zal op donderdag 22 juni 2023 per bankoverschrijving uitbetaald worden.
De bouwvakarbeiders die het nog niet gedaan hebben dienen zonder verwijl hun (nieuw) rekeningnummer aan het Vakantiefonds Bouw mee te delen.
Dit kan op twee wijzen :
1) online via de toepassing “Mijn vakantierekening” op de site mysocialsecurity.
of
2) met het officiële formulier dat kan aangevraagd worden bij het Vakantiefonds Bouw. Dit formulier moet ons worden teruggestuurd via de post, volledig ingevuld en ondertekend door de werknemer, en ondertekend en afgestempeld door de bank. Formulieren opgestuurd per mail worden niet aanvaard.


Contactgegevens van het Vakantiefonds Bouw:
- adres: Kunstlaan 20 1000 Brussel
- e-mail: info@vakantiefondsbouw.be
- telefoon: 02/529 80 11
- website : www.vakantiefondsbouw.be

Meer informatie : https://www.onva.be/nl.

Voor vragen kunt u  contact opnemen met uw afgevaardigde of uw A.B.V.V.-afdeling.