Reiskosten

Openbaar vervoer: De tegemoetkoming stemt overeen met 100 % van de prijs.

Fiets: De werknemers die zich met de fiets van hun woonplaats naar hun arbeidsplaats en omgekeerd begeven, hebben recht op een vergoeding van € 0,24 per afgelegde kilometer.

Privé-vervoermiddel: Werknemers die gebruik maken van privévervoer ontvangen van de werkgever per werkdag een dagvergoeding voor de dagen dat ze aanwezig zijn in de onderneming.

Tabel onderaan in de pdf: