Voorstelling

In de sector van de kappers, fitness en schoonheidszorgen werken vandaag rond de 16.000 werknemers en hun aantal blijft stijgen. Deze werknemers werken vooral in kleine ondernemingen. De ketenbedrijven hebben slechts een heel klein marktaandeel. Veruit de meeste werknemers zijn een vrouw, zeker in de kappers- en schoonheidsverzorgingssector. Ongeveer de helft van de werknemers is jonger dan 30 jaar. Zo’n 50% tot 60% werkt ook deeltijds, wat meer dan twee keer zo veel is als het gemiddelde van de totale Belgische beroepsbevolking. Er is ook een groot personeelsverloop. Vorming en het beschermen van de gezondheid van de werknemers zijn twee zeer belangrijke thema’s in de sector.